darikke(at)releaseandshine.com

Trapped Emotion betyder “fanget følelse”, og er et begreb der stammer fra metoderne The Emotion Code og The Body Code.

Det er et begreb der dækker den bestemte type energi der opstår, når en smertefuld følelse “fryser” og sætter sig fast i kroppen. 

I Emotion Code / Body Code foregår identificeringen af en følelse ved hjælp af det her viste følelseskort, som din krop bruger til at kommunikere følelsens vibration til mig: 

Chart of the 64 emotions used in The Body Code / Emotion Code

Hvorfor opstår “Trapped Emotions”?

Der er flere mulige grunde til, at følelser sætter sig fast i os. 

Det normale, sunde forløb kan med fordel sammenlignes med en bølge på havet.  Vi kan forestille os, at havets overflade er vores bevidsthed, herunder vores kropslige sansninger. 

En bølge rejser sig fra vandet, enten pga. vind eller lignende påvirkninger udefra, eller pga. dybereliggende strømme.

Dette er at sammenligne med, at en følelse opstår i os, enten fremkaldt af begivenheder i det ydre, eller af vores egne fantasier og forestillinger. 

Når bølgen rejser sig antager den en form der adskiller sig fra havets normale overflade.

På samme måde antager følelsen form i os: Vi mærker den fysisk og energetisk. Er det en positiv følelse føler vi måske varme, energetisk aktivering, summen, energi. Er det en negativ følelse føler vi måske hjertebanken, uro, spændinger, smerte etc. 

 

Illustration af følelse der rejser sig som en bølge

 

Næste skridt er hvor det tit går galt. I havet vil bølgen rejse sig og før eller siden “toppe”, hvorefter den stille og roligt aftager og forsvinder tilbage i havet.

Ideelt gælder det samme for følelser: Hvis vi tillader energien at rejse sig i os uden at vurdere den, dømme den, bremse den, lukke ned for den, skamme os over den, frygte den etc., så vil den før eller siden “toppe” og begynde at forsvinde igen, indtil den er fuldt opløst tilbage i havet. 

MEN, vi mennesker har det med at vurdere og dømme både os selv og andre hårdt. Vi har især mange meninger om vores følelser og der er rigtig mange følelser som vi faktisk helst ikke vil eje i os selv, og som vi derfor også har det stramt med i andre. 

Det naturlige bølgeforløb forstyrres derfor meget ofte enten af vores egen selvfordømmende mekanismer, eller af andres direkte eller indirekte fordømmelse af vores følelsesmæssige oplevelse.

Når en følelse vurderes eller forsøges lukket ned, så stopper den naturlige proces jeg lige beskrev, og energien “fryser”.

Lige så lidt som en bølge bare pludselig kan forsvinde uden at afvikle sit naturlige forløb, lige så umuligt er det for os, at bearbejde vores følelser, hvis ikke de tillades at være der og at fylde i vores krop.

 

Sammenligning af følelser og bølger
Når der er flow er der liv. Jo mere frossen energi vi bærer på, jo mere stive og livløse bliver vi, både fysisk og psykisk.

 

Når følelsen stoppes i sit forløb, bliver den til noget ukendt og fremmed: En stivnethed midt i dét der skal flyde. Det er “uregelmenteret” og farligt og energien kapsles inde og forsøges deponeret et eller andet sted i krop eller energifelt, indtil vi – måske – en dag bliver klar til at håndtere den psykisk, møde den med varme og accept, så den smelter og opløses og dermed bearbejdes på sund vis. 

Mange bliver dog aldrig klar til at se på deres følelsesmæssige baggage, og mange følelser ender derfor med at sidde i kroppen lige til vi enten bliver syge af dem (sygdom er en af de alternative måder kroppen kan nedbryde energien på) eller vi dør af alderdom.

Det er en af forklaringerne på, hvorfor vi føler os tungere og stivere jo ældre vi bliver. For hvert år vi lever akkumuleres energetisk følelsesmæssig baggage, som hindrer energiflowet i kroppen og sænker vores naturlige vibration, med mindre vi aktivt gør noget for at udskille dem.

 

Andre mulige årsager til at følelser sætter sig fast

Andre typiske årsager til at følelsesenergi ikke bearbejdes på naturlig vis er: 

  • Ophobning af gift- og affaldsstoffer i kroppen. Dette gør krop og energifelt “klistret” energetisk, og gør det meget svært for energifeltet at udskille affaldsenergier på almindelig vis. 
  • Kronisk sygdom som forvrænger jordforbindelse og andre vigtige funktioner den normale følelses-bearbejdning er afhængig af. 
  • Følelsesmæssig klamren til bestemte følelser, hvor følelsen “dyrkes” og igen og igen fremkaldes, dvæles ved eller fokuseres på. Det er klassisk især i forhold til følelser af skam, altså følelsen af at være helt forkert. 

 

Hvordan påvirker en “Trapped Emotion” kroppen?

Når en energi “fryser” og sætter sig fast, blokeres det naturlige energiflow. En følelses-energi af negativ vibration (smerte eller negativitet) har en lavere vibration end vores krop og energifelt naturligt har. 

Derfor forstyrres først og fremmest energiflowet i det område energien sætter sig i.

Der kan opstå ømhed og inflammation, anspændthed, låsthed eller andre tilbagevendende fysiske gener.

Over tid vil andre energier ofte komme til, og når der er tilstrækkelig mange kan decideret fysisk sygdom eller kronisk dysfunktion opstå. 

 

Hvordan påvirker en “Trapped Emotion” psyken?

Når følelser sætter sig fast i os, proppes de ned i kroppen, for at vi moderne “hoved-mennesker” ikke skal forholde os til dem. Men ubevidst har de en kontinuerlig indflydelse på os. De ligger og vibrerer i os, og der skal mindre til at vi får den samme følelse igen, hvis vi har ubearbejdede følelser siddende i vores system. 

Har vi mange følelser der ligger omkring frygt/angst frekvenserne, vil vi lettere blive bange. 

Har vi mange følelser siddende, der ligger i vrede/frustrations-spektret, vil vi have let til vrede. 

Vi bliver altså mere “reaktive”, det vil sige, at vi reagerer instinktivt og ureflekteret på andre mennesker, frem for at vælge vores respons (agere). Vi bliver følelsesmæssigt ufri og tvangsprægede.

 

Følelsesmæssigt ufri

 

 

Hvordan ser en “Trapped Emotion” ud? 

Selv om de færreste kan se dem, er det igennem muskeltestning fastslået af energier af typen “Trapped Emotions” er runde og forudsigeligt afgrænsede.

De varierer i størrelse, men den typiske følelsesenergi af denne type har en størrelse der ligger et sted imellem en grapefrugt og en stor ballon (omkring 40 cm. i diameter). 

Der kan dog forekomme både større og mindre energier af denne type. 

 

Hvor sætter “Trapped Emotions” sig typisk fast?

Følelsesmæssige energier der fryser fast i vores system, tiltrækkes af svækkede eller sårbare områder i vores krop eller energifelt.

Det kan være steder, hvor vi har en skade, enten frisk eller gammel. Eller områder der er svækkede pga. genetiske dispositioner. 

Underbevidstheden kan også bruge dem til at skabe energetiske beskyttelsesmure omkring områder hvor vi føler os sårbare. Derfor bruges “Trapped Emotions” blandt andet til at opbygge det der i The Emotion Code kaldes for en Hjertemur. Det vil sige en energetisk mur, som opbygges rundt om hjertet når vi oplever hjertesorg og føler vores hjerte bliver knust, i et forsøg på at undgå at det knuses igen. 

Prisen vi betaler er, at al energetisk kommunikation til og fra hjertet skal igennem en barriere af smerte og negativitet, så har vi en hjertemur vil vi ofte føler os misforståede og afskårede fra andre. Og muligvis også os fra os selv. 

 

Sådan kan du slippe “Trapped Emotions”

En utrolig effektiv og blid metode til at forløse fastlåste følelser er “The Emotion Code”, som er et af mine primære værktøjer.

Du kan arbejde med en certificeret udøver som mig, du kan lære metoden selv eller begge dele.

Læs mere om metoden her eller på dens egen hjemmeside, hvor du også kan downloade et gratis start-kit (på engelsk): https://discoverhealing.com/the-emotion-code/

Der eksisterer også en bog, som var den jeg selv i sin tid lærte metoden ved hjælp af: 

 

Front cover of The Emotion Code Hardback book

 

 

Et andet super selv-hjælps værktøj er TRE (Trauma Release Exercises), som jeg også varmt anbefaler.

Læs mere på deres hjemmeside: https://traumaprevention.com/ 

 

Har du "Trapped Emotions" i kroppen?

Lad os gå på opdagelse

Kategorier