darikke(at)releaseandshine.com

Persondatapolitik, cookie-politik, vilkår og betingelser & ansvarsfraskrivelse

Persondatapolitik for Release & Shine

1. Dataansvarlig

Release & Shine
Gammel Klintevej 5
4791 Borre
CVR: 36229896
Tlf.: 2210 3582
Mail: rikke@releaseandshine.com
Ejer: Rikke Wriedt Klüver-Kristensen

2. Behandling af persondata og formål

Release & Shine behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til mig via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med køb af services eller varer eller opfyldelse af kontrakter og aftaler.

De personoplysninger, du indsender til mig, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af mig personligt alt efter formål og relevans.

Kun jeg har adgang til dine personoplysninger og filer. Jeg sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

For klienter gælder, at jeg nødvendigvis også behandler følsomme oplysninger. For eksempel vedr. dit helbred, årsagerne til du kontakter mig, og andet der måtte komme op i løbet af vores arbejde sammen. For at kunne levere mine services er det nødvendigt for mig, løbende at nedskrive noter om vores samarbejde og om vores sessioner.

3. Klienter og samarbejdspartnere

Jeg bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i mit aftaleforhold med dig.
Jeg bruger dem også til at forbedre mine tjenesteydelser og til at kunne målrette mine budskaber til dig, herunder målrette reklamer og indhold til dig.

Jeg bruger både uddrag af sessioner og mails i min formidling omkring mine services i mit nyhedsbrev, hjemmeside eller i andet materiale jeg producerer. Gengivelse uden direkte samtykke vil altid ske i en anonymiseret form, hvor alle persondata der kunne føre til genkendelse er udeladt.

4. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af vores aftale er der behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for jeg kan levere den service, som du har købt.

Det kan blandt andet være i forbindelse med betaling af tjenester og fragt af varer / aromaterapi.

Data behandles også af mine databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser, såsom booking-system og klienthåndteringssystem.

De fleste af leverandørerne er amerikanske virksomheder, så for at sikre din sikkerhed, har jeg indgået såkaldte Data Transfer Agreements o.l. med dem alle for at sikre at de håndterer dine data i overensstemmelse med reglerne i EU.

Derudover videregiver jeg kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller jeg har en lovpligtig forpligtigelse til det.

5. Sikkerhed

Release & Shine benytter sig kun af datahåndterings-services der lever op til lovkravene i forhold til sikkerhed.

Alle data kan kun tilgås af mig og kun ved brug af adgangskoder og ofte også to-faktor identifikation.

Følsomme data transporteres og opbevares i krypteret tilstand (https://gsuite.google.dk/intl/da/faq/security/)

Du har selv adgang til dine informationer og din log via din personlige klient-portal. Dette er en sikker portal, som beskyttes af en personlig adgangskode.

Du har derfor selv et med-ansvar for at holde portalen sikker, ved at undgå at dele link og kode med andre.

Har du mistanke om, at andre har fået adgang til din kode, har du pligt til at underrette mig hurtigst muligt, så jeg kan ændre koden.

Jeg forventer at du selv gør hvad du kan for at sikre dine personlige data:

  • I din klientportal finder du et link til din log. Da alle med det relevante link kan tilgå din log er det vigtigt for sikkerheden omkring den, at du aldrig deler linket med nogen eller bogmærker dokumentet.
  • Undlad at gemme din adgangskode til portalen på computeren.
  • Luk alle vinduer ned, efter du er færdig i portalen og med at læse din log.

6. Samtykke

I de fleste tilfælde er min behandling af dine personoplysninger baseret på samtykke, idet du bliver bedt om at acceptere denne persondatapolitik. For dette samtykke gælder, at du til enhver tid har ret til at trække det tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Hjemmesider, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på min hjemmeside og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik.

Når du sender oplysninger via formularer fra min hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

8. Sletning af persondata

Jeg sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Jeg sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når det formål de blev indsamlet til ikke længere er relevant.

Jeg gemmer dine personoplysninger så længe jeg har et aktivt aftaleforhold med dig.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personoplysninger så længe jeg er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Under normale omstændigheder opbevarer jeg klienters log i 3 år fra sidste session, da en del kommer igen inden for dette tidsrum. Efter 3 år slettes følsomme oplysninger permanent.

9. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til mig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vilkår og betingelser

Betaling

Når du køber sessioner eller pakker bekræfter du samtidig at have læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser, min persondata-politik og ansvarsfraskrivelsen.

Betaling sker via bank, MobilePay eller mit bookingsystem forud for sessioner.

Betaling for enkeltstående sessioner og pakker skal ske senest 24 timer før sessionen.

I tilfælde af at en session betales via en pakke betalt via rate-ordning, skal første rate betales senest 24 timer før første session.

Finder betaling ikke sted indenfor de angivne tidsrammer har jeg ret til at aflyse sessionen og disponere frit over den bookede tid.

Fakturaer kan ses og evt. betales via klientportalen.

Der er pt. intet tillæg for betalingsplaner.

Aflysning

Du kan aflyse din session frem til 12 timer før aftalen begynder, med refusion af din betaling/dit klip. Dette kan gøres på en af følgende måder:

1) Via linket i bekræftelses-emailen
2) Ved at skrive til rikke@releaseandshine.com
3) Ved at sende en sms til 22 10 35 82

Ved senere aflysning end 12 timer, betragtes det som en udeblivelse og din betaling refunderes ikke.

Flytning af tid

Du kan selv flytte din tid frem til 24 timer før sessionen begynder. Dette gøres på en af tre måder:

1) Via linket i bekræftelsesemailen (OBS: Der kan være ledige tider, der ikke kan tilgås via mit online bookingsystem).
2) Ved at skrive til mig på rikke@releaseandshine.com
3) Ved at sende en sms til 22 10 35 82

Refusion

Betalte pakker og forløb kan ikke refunderes.

Pakkers gyldighed

Timebaserede pakker på 3 eller 5 timer er gyldige 6 mdr. fra købsdato.

Særforløbspakker er gyldige til det aftalte forløb er afsluttet.

Fra Gnist Til Flamme-pakker er gyldige til forløbet vurderes afsluttet af mig.

Ansvarsfraskrivelse

Aromaterapi

Du benytter altid midlerne fra Release & Shine under eget ansvar. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt, inden du tager midlet i brug og følg instrukserne nøje.

Release & Shine og Rikke Wriedt Klüver-Kristensen kan ikke holdes ansvarlig for nogle form for skader eller ubehag, der måtte opstå, efter du har taget midlet i brug.

Jeg anbefaler at midlerne kun håndteres af voksne. Børn bør aldrig bruge dem på egen hånd og midlerne bør derfor opbevares utilgængeligt for dem.

Healing

Den energi healing og de ressourcer som jeg, Rikke Wriedt Klüver-Kristensen, tilbyder og stiller til rådighed er ikke en erstatning for medicinsk/lægelig behandling.

Informationer vedrørende healing, remedier og hjælpemidler der gives på mine hjemmesider, sociale medier og i nyhedsbreve er generelle og bør aldrig betragtes som rådgivning.

Har du spørgsmål til det oplyste eller er du i tvivl om indholdet, er det din personlige pligt selv at søge svar og afklaring enten hos mig eller hos anden fagperson.

Informationer givet i sessioner er ikke ment som medicinsk eller lægelig rådgivning og bør hverken ses/bruges som diagnostisk redskab eller medicinsk behandling. De er udelukkende ment som en service, og bør ikke erstatte relevant lægelig/medicinsk behandling.

Informationer du får i en given session er ikke beregnet på at skabe et læge – patient forhold og bør ikke ses som en erstatning for relevant sundhedsfaglig rådgivning.

Hvis du har spørgsmål til eller bekymringer omkring dit helbred, henviser jeg dig til at søge hjælp og rådgivning hos egen læge eller anden relevant sundshedsfaglig person.

Hvis du er i tvivl om en given anbefaling er sikker for dig at følge, forventer jeg at du søger råd hos egen læge før du fortsætter.

Muskeltestning er et meget værdifuldt redskab men det er ikke en 100% fejlfri metode. Da indholdet i sessionerne i høj grad er baseret på muskeltestning, er det vigtigt du er indforstået med og accepterer dette præmis.

Den healing Release & Shine og Rikke Wriedt Klüver-Kristensen tilbyder kan fremme den indre harmoni og balance, lette stress og støtte kroppens egen medfødte evne til at hele.
Energi healing er generelt bredt anerkendt som et værdifuldt og effektivt supplement til traditionel medicinsk behandling.

Den service Rikke Wriedt Klüver-Kristensen tilbyder vil muligvis støtte din krop i at hele og komme i balance, men der fremsættes ikke nogen påstande om at behandlingerne vil hele eller fjerne nogen sygdom.

Release & Shine og Rikke Wriedt Klüver-Kristensen kan ikke holdes ansvarlig for nogen effekt af handlinger taget på baggrund af informationerne på hjemmesiderne eller informationer givet i sessioner og yder ingen garantier med hensyn til effekten af behandlingen.

Kan du ikke acceptere disse politikker, vilkår og betingelser må du straks afbryde brugen af hjemmeside og bookingsystem. Kan du ikke acceptere disse betingelser kan du ikke modtage behandling fra Release & Shine.