darikke(at)releaseandshine.com

Om The Body Code

Hvad er "The Body Code"

Dr. Bradley Nelsons søgen efter svar resulterede i et revolutionerende healingssystem!

‘The Body Code’ er et omfattende mindmap-system, der er udviklet af den amerikanske kiropraktor og naturlæge Dr. Bradley Nelson over mange år.

Dr. Bradley Nelson

Lige fra starten af sin karriere havde han et dybt ønske om at være i stand til mere end bare at lindre hans klienters symptomer. Han ønskede at forstå årsagerne til at problemerne opstod, samt hvordan han kunne hjælpe folk til at opnå sand healing.

Det nagede ham nemlig, at visse af hans klienter kom igen uge efter uge og skulle have den samme ryghvirvel korrigeret, imens det var nok for andre med en enkelt behandling. Hvorfor blev ryghvirvlen ikke bare altid på dens plads?

Han tænkte tit på, hvor fantastisk det ville være, hvis man kunne få adgang til den sublime database vores underbevidsthed er: Fra det øjeblik vi undfanges, registrerer og lagrer den alt hvad vi sanser og gennemlever ned til mindste detalje…

 

Muskeltestning – Tal med din krop

Da Dr. Nelson opdagede den kinesiologiske muskeltestnings muligheder for at stille kroppen (= underbevidstheden) spørgsmål, og få ja/nej svar retur begyndte lavinen at rulle. Han koblede kommunikationen med kroppen sammen med en viden om magneters helbredende kvaliteter og om hvordan vores energisystemer fungerer. Og så begyndte Body Code systemet gradvist at udvikle sig.

Resultatet er et meget avanceret energimedicinsk system , som gør gætværk i helbreds- og trivselssammenhænge overflødigt. Vores underbevidsthed ved godt, hvorfor vi har det, som vi har det. Og den ved også hvad der skal til, for at vi kan få det godt igen.

 

Sådan fungerer det

Når man arbejder med The Body Code tuner man ind på klienten ved hjælp af sin intention. Det gør det muligt at træde ind i klientens energifelt og aflæse dette. 

Herefter spørger man simpelthen, om der er en årsag til X symptom. X kan være alt hvad der ikke fungerer for os. Feks. smerte, følelsesmæssige blokering, arbejdsløshed, osv. 

Herefter svarer kroppen ved hjælp af muskeltestning hhv. “ja” eller nej”. Svarer den “ja”, beder man kroppen udpege årsagen i Body Code i de mange mind maps. Ofte er der tale om uforløst følelsesmæssig stress eller smerte. Men det kan også være andet end det. 

Meget ofte er der tale om ubalancer, som man kan få lov at forløse eller korrigere på stedet. 

Forløsningen eller korrektionen sker med nogle få strøg med en magnet (evt. bare fingrene) hen over Guvernøren, som er en af de vigtigste meridianer (energibaner) i kroppen. Strøgene kombineres med en intention om at den skadelige energi forløses eller en given ubalance korrigeres. Hvorefter dette sker. 

Der er altid efterfølgende en bearbejdningsperiode, hvor kroppen regulerer sig selv på plads. Den kan have brug for alt fra timer til dage, for at rense ud og rydde op oven på en forløsning. Det kan du læse mere om her.

 

Der er altid en årsag

Et vigtigt grundprincip i metoden er, at kroppen som udgangspunkt besidder umådelige evner til selv-regulering og selv-helbredelse.

Så når vi af en eller anden grund ikke kan slippe af med et fysisk eller psykisk symptom skyldes det altså, at der er en ubalance i vores fysiske eller energetiske krop, som 1) skaber symptomet og 2) hindrer kroppen eller psyken i selv at hele.

Et symptom er derfor aldrig ‘tilfældigt’ eller uden årsag. Og det er det der er gaven i The Body Code systemet: Ved hjælp af muskeltestning og de utallige mindmaps Body Code systemet indeholder, er det nemlig som regel muligt at identificere ret præcist, hvad der skaber problemet og hindrer kroppen i at være sund og velfungerende –  og det fantastiske er, at det som regel også er muligt, at forløse ubalancen fra energifeltet lige på stedet.

 

Alt er energi

Body Code systemet anvender kvantefysikkens idé om, at alt i vores univers – vore kroppe, tanker, følelser, den mad vi spiser, jorden under vores fødder og alt andet – på det dybeste niveau er energi. Den fysiske krop er derfor påvirkelig overfor ikke bare fysiske påvirkninger men også energetiske – herunder ikke mindst følelsesmæssige.

Det viste sig hurtigt, at langt størstedelen af det der skaber problemer i vores krop og sind er følelsesmæssig baggage. Dr. Nelson fandt, at op mod 90% af årsagerne til hans klienters psykiske og fysiske problemer, var uforløst følelsesmæssige energier: Fortidens stress og smerte.

Derfor skabtes “The Emotion Code” systemet med tiden som et selvstændigt system. 

 

De 6 kategorier i The Body Code systemet

Body Code systemet dækker seks overordnede kategorier af ubalancer, som kan skabe ubalance i kroppen og hæmme dens evne til selvhelbredelse:

  1. Energier (feks. uforløste følelser og traumer, billeder og erindringer i underbevidstheden og allergier)
  2. Ubalancer i kredsløb og systemer (feks. meridianer, chakraer, immunsystem og kroppens øvrige fysiologiske systemer)
  3. Giftstoffer (feks. fra infektioner, tilsætningsstoffer, kemikalier og elektromagnetisk stråling)
  4. Patogener (vira, parasitter, svampe, skimmelsvampe og bakterier)
  5. Strukturelle ubalancer (feks. forrykkede knogler, organer og diskus’er)
  6. Ernærings- og livsstilsmæssige ubalancer (feks. søvn, næringsstoffer, motion og oversyring)

Nedenfor ser du det øverste lag i Body Code systemets mindmaps:

 

Systemets begrænsninger

Efter 6 års erfaring har jeg fundet, at der er et par begrænsninger, som det er meget vigtigt at forstå og omgås korrekt, for at få det fulde udbytte af systemet. De nævnes her:

 

At behandle sig selv

Både The Emotion Code og The Body Code er udviklet til selvhjælp såvel som professionel brug. Og det er muligt at opnå dyb healing på egen hånd ved af systemerne.

Det er dog også sådan, at der ind imellem simpelthen er ting, som vi er blinde for i os selv. Nogle gange kan vi ikke se skoven for bare træer.

Et andet menneske vil ofte kunne få adgang til væsentlige ubalancer, som det ikke er muligt for os selv at få fat i. Det gør det meget vigtigt at kontakte en anden udøver og få hjælp, hvis man oplever at sidde fast i sin healingsproces.

 

Svært traumatiserede dele af psyken

Når vi traumatiseres opstår en række stærke forsvarsmekanismer i psyken. Det er mekanismer, der søger at indkapsle smerten i psyke og krop og derved beskytte os imod den.

Selv om indkapslingen på sin vis kan være nyttig når den opstår (idet den gør det muligt at fortsætte livet, til tider som om intet var hændt), så kan den skabe problemer senere i livet og især i et healingsforløb.

Psyken skelner ikke mellem fortid og fremtid, og dermed gennemlever en del af den traumet her og nu.

Derfor indser den ikke, at det kan være vigtigt at åbne op og lade et andet menneske løsne og forløse smerten. Den er fastlåst i oplevelsen af at være i fare og søger at beskytte psyken mod det fuldkomment overvældende og umådeligt sårbare traume-stof, for enhver pris.

Forsvarsmekanismerne benytter sig altså af en fejlagtig logik. De forstår ikke at det er vigtigt at lade healeren åbne ind til smerten. I stedet vil de oftest søge at få healeren eller behandleren til at gå væk, feks. ved at aflede ham/hende fra det essentielle. Derved forlænges healingsprocessen unødigt. 

Selv når man bruger muskeltestning, er forsvarsmekanismerne i stand til at manipulere healingen. Dermed kan vigtige healingsprocesser i værste fald ende med at blive fuldkommen saboteret.

Bærer man på traumestof er det derfor særligt væsentlig, at der er perioder hvor man arbejder sammen med en erfaren behandler, som forstår hvordan man blidt men sikkert kan håndtere disse forsvarsmekanismer.

 

Hjerteforbindelse

Endelig er det afgørende at behandleren er i stand til at skabe en ægte hjerteforbindelse til klienten. Det er dén forbindelse, der gør healingen mulig. Uden en sand hjerteforbindelse, vil healingen måske nok løfte og booste klienten her og nu, men det vil ikke være en healing der holder.